Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu

Służba Cywilna

Sandomierz, 19 listopada 2018 r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu ogłasza nabór wniosków o wyznaczenie do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1077) oraz Zarządzeniu Nr 20/2011 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu sandomierskiego m.in.:

  • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
  • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
  • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju
  • badania mięsa zwierząt łownych
  • pobieranie próbek do badań.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sandomierzu w terminie do 10.12.2018 r. do godz. 13:00.

Pobierz ogłoszenie »
Pobierz wniosek do wypełnienia (Załącznik 1) »