Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu

Służba Cywilna

Sandomierz, dnia 20.11.2019 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków do wyznaczenia lekarzy do czynności weterynaryjnych

Więcej informacji »


Sandomierz, dnia 19.11.2018 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków do wyznaczenia lekarzy do czynności weterynaryjnych

Więcej informacji »


Sandomierz, dnia 21.11.2017 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków do wyznaczenia lekarzy do czynności weterynaryjnych

Więcej informacji »


Sandomierz, dnia 28.07.2017 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny

Więcej informacji »


Sandomierz, dnia 21.11.2016 r.

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia lekarzy do czynności weterynaryjnch

Więcej informacji »


Sandomierz, dnia 28.01.2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Więcej informacji »


Sandomierz, dnia 10.12.2015 r.

Informacja o zbędnych zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sandomierzu

Więcej informacji »


Sandomierz, dnia 20.11.2015 r.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zakresie wyznaczeń na rok 2016

Więcej informacji »
Załącznik »


Sandomierz, dnia 31.03.2015 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej powiatowego lekarza weterynarii w Sandomierzu za rok 2014

Więcej informacji w załączniku »


Sandomierz, dnia 1.12.2014 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Więcej informacji w załączniku »


Sandomierz, dnia 27.10.2014 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny

Więcej informacji w załączniku »


Sandomierz, dnia 02.12.2013 r.

Nabór wniosków o wyznaczenie do czynności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu ogłasza nabór wniosków o wyznaczenie do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.) oraz Zarządzeniu Nr 20/2011 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu sandomierskiego m.in.:

  • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
  • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
  • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
  • badania mięsa zwierząt łownych,
  • pobieranie próbek do badań.

Termin składania wniosków upływa dnia 20.12.2013 r.