Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu

Służba Cywilna

Sandomierz, 7 kwietnia 2017 r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu informuje, że dnia 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) - w załączeniu.

Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.

Nowe rozporządzenie jest mniej restrykcyjne dla posiadaczy drobiu i innych ptaków w związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu prosi o jak najszybsze rozpropagowanie jego treści poprzez sołtysów poszczególnych sołectw sposobem zwyczajowo przyjętym na terenie gminy.

Zobacz pismo PLW »

Zobacz rozporządzenie »